POZNAJ DOFINANSOWANIA  

 

Jako przesiębiorca możesz ubiegać się o dofinansowanie do każdego ze szkoleń we Floral Academy:

• szkolenia florystyczne dla profesjonalistów;
• szkolenia biznesowe /strategia, marketing, finanse/ bezpośrednio związane z branżą florystyczną;
 szkolenia indywidulane lub grupowe /"na zamówienie"/;
• szkolenia dedykowane kwiaciarniom /wystawiennictwo, metamorfoza/ oraz szkoleniem florystycznym.

Szkolenia są przeznaczone dla: właśnie zatrudnianych pracowników, właścicieli-managerów,
pracowników z dużym stażem pracy właścicieli kwiaciarni z grupą pracowników.

 

 

 


 

 

 

  DOFINANSOWANIE KFS  

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to forma wsparcia finansowego,
przeznaczona na potrzeby związane z kształceniem pracodawców i pracowników.. 

Kwoty, które mogą wykorzystać przedsiębiorcy w 2021 roku
są zależne od lokalnych Powiatowych Urzędów Pracy, maksymlanie można otrzymać około 13 000 pln.

Szkolenia są dofinansowane w 100%, czyli bez wkładu własnego przedsiębiorcy.

 

 

KFS - KROK PO KROKU

Aby skorzystać z dofinansowania:

1. Skontaktuj się z lokalnym PUP /tu znajdziesz dane kontaktowe/ i zapytaj o terminy naboru wniosków.

2. Pobierz wniosek z PUP i skontaktuj się z naszym partnerem
odpowiedzialnym za dofinansowania we Floral Academy.

3. Wybierz szkolenia i podaj podstawowe dane do wniosku.

4. Pomożemy Ci w wypełenieniu dokumentów,
a po Twojej stronie będzie złożenie wniosku do PUP.

5. Czekaj na decyzję, podpisz umowę i zgłoś się na nasze szkolenie.

 

 

DLA KOGO?

Z dofinansowania KFS mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa, 
które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę /niezależnie od wymiaru czasu pracy/.

Szczegółowe informacje oraz potwierdzenie o tym, kto kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania 
szkoleń w zawodzie florysty można znaleźć w Powiatowych Urzędach Pracy (PUP).

 

 

DZIAŁAJ SPRAWNIE

Szkolenia dofinansowane z KFSu nie wymagają wyjątkowo trudnych przygotowań
i wypełniania skomplikowanych formularzy.
Procedura wsparcia nie jest czasochłonna, natomiast wymaga zazwyczaj szybkiego działania
- czyli złożenia wniosku w krótkim czasie od momentu ogłoszenia dostępności środków
na finansowanie szkoleń przez PUP.

 

 

 

 

  DOFINANSOWANIE BUR 

Baza Usług Rozwojowych (BUR) prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). 
Jest to unijny program finansowania usług szkoleniowych ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
2. Program funkcjonuje we wszystkich województwach, z wyjątkiem: mazowieckiego i pomorskiego.

3. W zależności od województwa można otrzymać nawet do 80% dofinansowania kosztów kształcenia.

 

 

BUR - KROK PO KROKU

Aby skorzystać z dofinansowania:

1. Skontaktuj się z naszym partnerem - Martą Łozińską i zapytaj o terminy naboru wniosków.

2. Wybierz szkolenia i podaj podstawowe dane do wniosku.

3. Pomożemy Ci w wypełenieniu dokumentów, 
a po Twojej stronie będzie złożenie wniosku do BUR.

4. Czekaj na decyzję, podpisz umowę i zgłoś się na nasze szkolenie.

 

DLA KOGO?

Z dofinansowania BUR mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa
- również te, które nie zatrudniają pracownika lub zatrudniają na umowę o dzieło lub zlecenie
.

 

 


 

  JAK UZYSKAĆ ŚRODKI?  


W celu uzyskania dofinansowania skontaktuj się z naszym partnerem biznesowym
i zapytaj o wszystkie szczegóły.

 

EMPIRIA - PRO
MARTA ŁOZIŃSKA

telefon: 572 403 434

 

 

podaj email:

lub/i telefon