DOFINANSOWANIA

CZYM JEST KFS I CZY WARTO?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to forma wsparcia finansowego, przeznaczona na potrzeby związane z kształceniem ustawicznym pracodawców i pracowników w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z KFSu?

Dofinansowanie kształcenia ze środków KFS jest ogólnodostępne i mogą z nich skorzystać firmy, urzędy, fundacje, które prowadzą swoją działalność na terenie Polski. Kwota, która przypada do wykorzystania na jednego pracownika wynosi około 12 900 zł.

Mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób mogą uzyskać dofinansowanie na poziomie 100% szkolenia. Środki KFS są przyznawane przez Powiatowy Urząd Pracy (PUP) i mogą one być przeznaczone na szkolenia i egzaminy podnoszące kompetencje pracowników oraz pracodawcy.

 

JAK MOGĘ UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy (PUP-u) właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.

Wniosek pobrany w postaci elektronicznej można też wydrukować, podpisać ręcznie i złożyć w formie papierowej do właściwego powiatowego urzędu pracy. Nabór wniosków jest powtarzany do wyczerpania limitu środków KFS przyznanego dla danego powiatu. Ponadto osoba, która pełni w PUP-ie rolę doradca klienta szczegółowo doradzi i wyjaśni jak złożyć wniosek o dofinansowanie kształcenia pracowników.

Środki na kształcenie pracowników z KFS są przekazywane na konto, które pracodawca wskazał we wniosku. Beneficjent dofinansowania ma obowiązek dostarczenia dokumentów potwierdzających nabycie danych szkoleń do miejscowego Urzędu Pracy. Pracodawca również może skorzystać z dofinansowania na szkolenia dla siebie na takich samych zasadach jak pracownicy.


SZKOLENIA FLORAL ACADEMY DOFINANSOWANE Z KFSu. 

Wszystkie szkolenia Floral Academy dostępne w harmonogramie mogą być finansowane przez KFS. Floral Academy od lat prowadzi florystyczne szkolenia indywidualne dla pracowników oraz pracodawców. Ze środków KFS mogą korzystać osoby chcące przeprowadzić szkolenie związane z metamorfozą kwiaciarni, szkoleniami marketingowymi i z zakresu nowoczesnej komunikacji (facebook, inne social media).

 

TWÓJ PLAN DZIAŁANIA

Szkolenia dofinansowane z KFSu nie wymagają wyjątkowo trudnych przygotowań i wypełniania skomplikowanych formularzy. Procedura wsparcia nie jest czasochłonna, natomiast wymaga zazwyczaj szybkiego działania - czyli złożenia wniosku w krótkim czasie od momentu ogłoszenia dostępności środków na finansowanie szkoleń przez PUP.

 

 

 

ORGANIZATOR SZKOLEŃ

GREEN FLORAL DESIGN PIOTR SEKUNDA jest instytucją szkoleniową, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem 2.14/00186/2017.

podaj email:

lub/i telefon