R O D Z A J E   D O F I N A N S O W A Ń  

 

• Dofinansowania BUR (Baza Usług Rozwojowych),
przeznaczone dla osób fizycznych oraz dla firm;

• Dofinansowania KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy)
przeznaczone dla osób bezrobotnych, fizycznych oraz dla firm.

 

 

   A D R E S A C I   D O F I N A N S O W A Ń  2 0 2 4  

 

• OSOBY FIZYCZNE, które nie prowadzą firm, ale mogą być pracownikami
pragnącymi się przekwalifikować lub podwyższać swoje kompetencje w branży;

• PRZEDSIĘBIORCY prowadzący firmy jednoosobowe lub zatrudniające pracowników;

• OSOBY BEZROBOTNE, które ​pragną się przekwalifikować lub podwyższać swoje kompetencje.

 

 

   R O D Z A J E   S Z K O L E Ń   

 

• STUDIUM DYPLOMOWE 2025
na kierunkach: FLORYSTA oraz MISTRZ;

• SZKOLENIA INDYWIDUALNE, których zakres tematyczny, miejsce, częstotliwość
oraz termin są ustalane indywidualnie - podczas składania wniosku o dofinansowanie;

PROJEKTY "METAMORFOZA KWIACIARNI" wraz ze szkoleniem indywidualnym,
których zakres tematyczny, miejsce, częstotliwość oraz termin 

są ustalane indywidualnie - podczas składania wniosku o dofinansowanie;, 

 

Szkolenia Floral Academy są przeznaczone dla: właśnie zatrudnianych pracowników,
właścicieli, managerów, pracowników z długim stażem pracy, 
właścicieli kwiaciarni z grupą zatrudnianych pracowników.

 

Aktualna lista szkoleń Floral Academy obejętych dofinansowaniem jest dostępna w BAZIE BUR:

SZKOLENIA FA 2025

 

 

 

 

 

   D O F I N A N S O W A N I E   B U R  

 

Baza Usług Rozwojowych (BUR) prowadzona przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). 

Jest to unijny program finansowania usług szkoleniowych
ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla osob fizycznych,
oraz dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.


2. Program w 2024 roku funkcjonuje/będzie funkcjonował we wszystkich województwach. 

3. Warunki dofinansowania kosztów kształcenia są określane indywidualnie
przez Operatorów DLA KAŻDEGO Z PROJEKTÓW i są różne w zależności
od m.in.: województwa, powiatu lub subregionu.

4. Warto pamiętać, że dofinansowania BUR pokrywają około 80% kosztów usługi szkoleniowej.


5. Aktualne projekty oraz warunki dofinansowania mozna sprawdzić na stronie BUR (PROJEKTY REGIONALNE):

AKTUALNE PROJEKTY 2024/25

 

 

   B U R   -   K R O K   P O   K R O K U   

 

Aby skorzystać z dofinansowania:

1. SPRAWDŹ samodzielnie możliwości dofinansowania wybierając (PROJEKTY REGIONALNE) 
oraz województwo / subregion / powiat pod linkiem: 

AKTUALNE PROJEKTY 2024/25

2. Jeśli znajdziesz dofinansowanie dla siebie
- skontaktuj się z nami wyłącznie telefonicznie.

3. Wspólnie porozmawiamy i zaproponujemy dogodne rozwiązanie.

4. Przygotujemy niezbędną dokumentację, 
a po Twojej stronie będzie złożenie wniosku do BUR.

4. Czekaj na decyzję, podpisz umowę i zgłoś się na nasze szkolenie.

 

 

 

 

 

   D O F I N A N S O W A N I E   K F S  


Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to forma wsparcia finansowego,
przeznaczona na potrzeby związane z kształceniem pracodawców i pracowników.. 

Kwoty, które mogą wykorzystać przedsiębiorcy w 2024 roku
są zależne od lokalnych Powiatowych Urzędów Pracy, maksymalnie można otrzymać około 20 000 pln.

Szkolenia są dofinansowane w 100%, czyli bez wkładu własnego przedsiębiorcy.

 

 

    K F S  -   K R O K   P O   K R O K U   

 

Aby skorzystać z dofinansowania:

1. SKONTAKTUJ SIĘ samodzielnie z lokalnym urzędem Pracy
i zapytaj o 
możliwości dofinansowania: 

URZĘDY PRACY 2024

2. Jeśli potwierdzisz możliwość dofinansowania dla siebie

skontaktuj się z nami wyłącznie telefonicznie.

3. Wspólnie porozmawiamy i zaproponujemy dogodne rozwiązanie.

4. Przygotujemy niezbędną dokumentację, 
a po Twojej stronie będzie złożenie wniosku do KFS.

5. Czekaj na decyzję, podpisz umowę i zgłoś się na nasze szkolenie.

 

 

    K F S  -   D O D A T K O W E   I N F O R M A C J E   

 

Z dofinansowania KFS mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa, 
które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę /niezależnie od wymiaru czasu pracy/.

Szczegółowe informacje oraz potwierdzenie o tym, kto kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania 
szkoleń w zawodzie florysty można znaleźć w Powiatowych Urzędach Pracy (PUP).

 

    R I S  -   W P I S   

FLORAL ACADEMY PIOTR SEKUNDA
jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.14/00322/2020.

 


 

    M A S Z   P Y T A N I A ?   


W celu uzyskania dofinansowania skontaktuj się z nami i zapytaj o wszystkie szczegóły.

 

FA DOFINANSOWANIA

Michał Hibner

telefon: 790 790 125

e-mail: info(at)floralacademy.pl
 

 

podaj email:

lub/i telefon